Nieuws

Schuttersvereniging St. Anna - Oud-Zevenaar

Nieuws

Oltimertreffen 2018

Schuttersfeest 2017

Gelders Landjuweel in Oud-Dijk

Na een tropisch gezellige kermis was het op zondag 25 juni 2017 tijd voor het Gelders Landjuweel in Oud-Dijk. De massale erewijn bestond uit een ‘juweeltje’ voor iedereen. Een kruidenbitter in een flesje met Landjuweel etiket. Dit gaf ons na de regenbui de goede energie voor de start van het defilé en de marswedstrijd. Ook aan de jeugd was gedacht, zij kregen een flesje met een alcoholvrij drankje aangeboden. Met 49 schutterijen uit Gelderland, Limburg, Brabant, Duitsland, België en zelfs Polen was het een kleurrijke en imposante optocht. Wij waren als 14de aan de beurt. Met onze jeugdkoningin en het koningspaar in de koets zag onze kleurrijke schuttersvereniging er weer fantastisch uit. Onder de klanken van Drumfanfare St. Anna marcheerden we de route van Oud-Dijk naar Didam en via de Hengelderweg en de nieuwe tunnel weer terug naar het concoursterrein.

 

En wat zijn we weer trots! Een 2de prijs voor onze vendeliers en de jeugdvendeliers. En onze mini’s hebben een fantastisch demo optreden laten zien. Hiervoor kregen ze veel waardering van de organisatie en de Federatie.

 

De titel van Landjuweelkoning 2017-2021 was helaas niet voor onze koning Cees. Deze titel is naar Richard Gunsing van St. Hubertus uit Ulft gegaan.

 

Het was in de grote tent een gezellig feest onder muzikale aanvoering van Kiep Movin’. Over vijf jaar kunnen we weer zo’n geweldig Landjuweel hier in de regio tegemoet zien!

 

Nieuwe naam voor "Anneke"

Fotografie: Bert Rinkel Fotobewerking: Rosa Künne

"De Nachtwacht"

Vanaf nu ontmoeten we elkaar in ‘de Nachtwacht’. Een gezellige ruimte waar heden & verleden, jong & oud van de Old Sènderse verenigingen samen komen zoals op het prachtige doek….

‘De compagnie van kapitein Frans Banninck Cocq en luitenant Willem van Ruytenburgh maakt zich gereed om uit te marcheren” zoals de echte Nachtwacht officieel heet, trok erop uit om Amsterdam te beschermen tegen rovers en andere kwade lieden.

Onze schutters gaan onder leiding van onze kaptein Ed Willemsen op pad om met tradities, mooie muziek, saamhorigheid en gezelligheid kleur te geven aan ons mooie dorp.

In ‘de Nachtwacht’ hangt de imposante afbeelding (circa 175x 230 cm) van onze ‘Old Sènderse Nachtwacht’. Hier staan kaptein en president voorop in gezelschap van leden van al onze verenigingen, oud & jong geportretteerd zoals toen…maar in een moderner jasje. Je hoort de gezelligheid al…het vast weer bijna kermis, schuttersfeest of carnaval!

 

Kringdag de Liemers

Op 7 mei 2017 heeft Schuttersvereniging St. Anna, samen met Drumfanfare St. Anna en Harmonie Martinus deelgenomen aan de jaarlijkse Kringdag van kring ‘De Liemers’

Onze mooie, jonge en kleurrijke schutterij behaalde de volgende resultaten:

1e prijs bij defileren en promotie naar Sup. B

2e prijs bij marcheren

3e prijs bij jeugdvendelen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drumfanfare St. Anna was de beste drumfanfare van het concours

Onze jeugdkoning Jurjen van Dulmen werd voor de 2de keer jeugdkringkoning! Jurjen van harte gefeliciteerd!

Ralph de Nerée lid van Gilderaad

Op donderdag 30 maart 2017 is tijdens de voorjaarsvergadering onze president, Ralph de Nerée, toegelaten tot de Gilderaad van de Federatie van Gelderse Schuttersgilden en Schutterijen “St. Hubertus. Na een korte ceremonie waarin conform protocol de belofte op het Gulden Federatieboek werd afgelegd kreeg Ralph de bijbehorende versierselen (schild met ketting) omgehangen.

 

De Gilderaad vormt het hoogste adviescollege binnen de Federatie. Het bestuur van de Federatie, één van haar commissies, dan wel één van de bij de Federatie aangesloten leden kan een beroep doen op de Gilderaad of een individueel Gilderaadslid voor advies of bijstand.

 

Ralph zal in de Gilderaad contactpersoon zijn voor juridische en financiële zaken. Wij wensen Ralph veel succes toe in zijn nieuwe functie.

 

Schuttersbal 2016.

Met de viering van het traditionele schuttersbal zit het schuttersjaar 2016 er weer op. Een mooi moment voor de voorzitter om even terug te kijken naar het afgelopen jaar met de volgende tekst:

 

Een speciaal woord van welkom aan onze jubilarissen. Ik ben blij dat u gehoor hebt gegeven aan onze uitnodiging om hier vanavond aanwezig te zijn. Ik kom zo dadelijk bij u terug maar eerst wil ik kort even terug kijken naar het afgelopen schuttersjaar.

 

Een traditie tijdens het schuttersbal, vorig jaar op 31 oktober, is het huldigen van de jubilarissen met aansluitend de vendelhulde en het defilé. DJ Robert Pouwels, vanavond hier weer aanwezig, trakteerde ons met zijn muziek op een geweldige avond.

 

Zondag 20 maart hebben de jeugdvendeliers van Schuttersvereniging St. Anna deelgenomen aan het Gelders Kampioenschap Indoor Vendelen in Gaanderen. De Aspiranten hebben een 1e prijs behaald. Zij hebben goed gevendeld en kwamen net een puntje te kort om Gelders Kampioen te worden. In de pauze hebben de Mini vendeliers hun vendeltechnieken laten zien. Een spannend moment voor de jeugd maar ze hebben het super goed gedaan en wij zijn bijzonder trots op de inzet en de resultaten van beide groepen.

 

 

In de jaarvergadering op 30 maart was Christine Wonneberg aftredend als secretaris. Op verzoek van het bestuur stelde zij zich voor dit jaar nogmaals herkiesbaar. Paul Willemsen stopte na 8 jaar als ondersteunend boekhouder en Anton Aaldering trad af als 1ste penningmeester maar blijft zijn huidige taken vervullen. Door het bestuur werd Elsenore Soeters-Rinkel voorgedragen als nieuwe 1ste penningmeester en unaniem door de leden gekozen.

 

27 april werd Koningsdag gevierd. De Schutterij verzamelde zich op het kerkplein. Om half tien klonk zoals elk jaar het Wilhelmus en werd de vlag gehesen op het schoolplein. Samen met schutterij EMM en de kinderen van Brede School St. Martinus op hun versierde fietsen werd weer de jaarlijkse rondgang door een aantal straten van het dorp gemaakt.

 

Het Oldtimer Treffen op 2de pinksterdag was weer een groot succes. De dag begon met een toertocht. De auto’s, tractoren, motoren, bromfietsen en solexen reden allen een eigen route en kwamen uiteindelijk weer samen in en rondom het schuttersgebouw waar ze allemaal, goed gepoetst, stonden te stralen om bekeken te worden door de in grote getalen toegestroomde bezoekers. Ook voor volgend jaar staat dit evenement weer voor 2de pinksterdag gepland.

 

Op 27 mei liepen de commissaris van de Koning en de burgemeester door een erehaag die gevormd werd door de jeugdvendeliers van St. Anna en van EMM. Aansluitend heeft de jeugd een vendelhulde gebracht in verband met de opening van het nieuwe gemeentehuis. Hiervoor werden zij met complimenten overladen door burgemeester en commissaris. Een dag later hebben beide schutterijen gezamenlijk hun medewerking verleend aan de ‘open dag’ van het gemeentehuis door middel van een vendelhulde en een defile.

 

Dit jaar werd de kermis op zaterdagavond vooraf gegaan door een optreden van Boh Foi Toch. Het was niet voor het eerst dat deze band in het schuttersgebouw optrad. In het voorprogramma mochten we de Didamse band Kennèh en DJ Deprado verwelkomen. Het was een gezellige avond en als ik Elsenore mag citeren: De muziek klonk als een klok, het regende meters bier en de sfeer was oergezellig.

 

Zondags begon de kermis, dit jaar op 19, 20 en 21 juni traditioneel met de processie. Met de woorden "U bent allemaal samen onder de stralende zon. Dank u wel God" stak Pastoor Jacques Leo zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken over dit kerkelijke hoogtepunt waar heel Oud-Zevenaar en veel andere pelgrims weer op af waren gekomen.

 

Na de plechtigheden nog gauw een borrel bij de familie Reijmer drinken en daornao rap naor huus veur de soep en de kolde schotel.

 

Aan het einde van de middag het prijs- en koningsschieten hier naast het schuttersgebouw. Na het prijsschieten streden maar liefst zes kandidaten om de koningstitel en na 70 schoten in een verbeten strijd tussen Alfons, Bas, Cees, Bram, Teun en Joost, mocht Bram Aleven zich tot Koning laten kronen. Bram koos zijn vriendin Eva als Koningin. Hiermee moesten we afscheid nemen van onze Koning Wilco van Silfhout. Jurgen van Dulmen was bij de jeugd de beste schutter en volgde hiermee Laura Stokman op. Wilco en Laura, nogmaals bedankt voor jullie bijdrage aan een fantastisch schuttersjaar.

 

Op maandagmorgen brachten we een bezoek aan het koningspaar bij Rudy en Lidy aan de Hofweg. Onder de inderhaast opgebouwde tenten van Reijmer lieten de schutters zich de koffie, de broodjes, het bier en de andere versnaperingen goed smaken. Na terugkomst in de tent zorgde Kiep Movin’ voor de muziek en was de vendelhulde van de mini’s en aspiranten het absolute hoogtepunt.

 

Het slechte weer op de maandagavond kon geen roet in het eten gooien en op de noten van SPOT gingen de beentjes van de vloer.

 

Dinsdagmorgen werd samen met EEM Ooy een bezoek gebracht aan de St. Martinuskerk voor de jaarlijkse schuttersmis. Na de vendelhulde en het défilé op het kerkplein werd een bezoek gebracht aan de familie Reijmer. Na een dankwoord door de voorzitter aan Laurens en Marita trok de schutterij terug naar het schuttersgebouw waar Kiep Movin’ al stond te wachten om ons te trakteren op een geweldige slotmiddag.

 

 

 

Zondag 26 juni hebben we deelgenomen aan het federatief kringconcours in Pannerden. Door de hevige regenbuien werden de vendelwedstrijden voor jeugd en volwassenen afgelast. Bij het Jeugdkoning-schieten was het een heftige strijd. Jurjen van Dulmen toonde zich de beste schutter en naast jeugdkoning van St. Anna is hij nu ook jeugdkoning van Kring De Liemers. De volgende prijzen vielen ons ten deel: Zowel voor marcheren als defileren een 1e prijs. Ook de wisselbeker voor marcheren hebben we gewonnen en voor 2016 in ontvangst genomen.

 

Ook de onderhoudsgroep heeft zich dit jaar weer van hun beste kans laten zien. Naast talloze kleine klussen is dit jaar ook een begin gemaakt met achterstallig onderhoud en de verbouwing van “Anneke”. En hiermee bedoelen we de ruimte hiernaast. Niet dat u denkt dat de onderhoudsgroep zich bezighoudt met plastische chirurgie.

 

Het schuttersfeest op 3 en 4 september begon op de zaterdagavond met het afhalen van de stand vaandels bij Havezate Camphuysen waarna de band Spot de muziek verzorgde en het feest kon losbarsten.

 

Op de zondagmorgen hebben we een bezoek gebracht aan de buurtbogen van de Dijkweg en de Leemkuyl-Martinus-Hofweg combinatie. De twee buurtschappen hadden als vanouds weer hun uiterste best gedaan om de Schutterij op een geweldige manier te ontvangen. Via een bijzondere route kwamen we in de kas van Hoof bij de boog van de Dijkweg. Hierna werden de schutterstenten aan de Hofweg bezocht. Gelukkig waren de weergoden ons op het allerlaatste moment wel heel gunstig gestemd en was het niet noodzakelijk om van de kas en de tenten gebruik te maken. Bij terugkomst hier in de zaal was het juryrapport van de vendeliers duidelijk en mochten de bouwers van de Leemkuyl-Martinus-Hofweg combinatie de prijs voor de mooiste boog in ontvangst nemen.

 

Het laatste onderwerp van deze terugblik is het bezoek aan Sittard jl. zondag. Het was weer een fantastisch feest waar de lederhosen, de dirndels en de bierpullen in grote getalen voorbij kwamen. Verheugd waren we over de grote opkomst van Harmonie-leden die samen met de Drumfanfare ons op een geweldige manier muzikaal hebben ondersteund tijdens de optocht. Ondanks het koude weer stond er toch veel publiek langs de route om de vele schutterijen aan te moedigen. Helaas werd de achterhoede van onze schutterij gevormd door slechts 3 vendeliers. Met name deze 3, maar ook de andere aanwezige muzikanten, schutters, schutterinnen en supporters hartelijk bedankt voor deze gezellige dag.

 

Hierna werden de volgende jubilarissen gehuldigd.

 

60 jarig lidmaatschap:

Jan Koenders

Harry Godschalk

50 jarig lidmaatschap:

Wim Stokman

25 jarig lidmaatschap:

William Claassen

Emiel Mullink

25 jaar kaderlid:

Ed Willemsen

 

Jan Mullink (50 jarig lidmaatschap) en Ronald Hordijk (25 jarig lidmaatschap) konden helaas niet aanwezig zijn en krijgen de onderscheiding indien gewenst thuisbezorgd.

 

Alle jubilarissen, van harte gefeliciteerd en bedankt voor jullie jarenlange trouw en inzet voor onze schutterij. We hopen nog lang van jullie inzet en aanwezigheid getuige te zijn.

 

Hierna volgde een vendelhulde en defilé voor de jubilarissen waaraan de voltallige schutterij met Drumfanfare St. Anna en Harmonie St. Martinus meewerkten. DJ Robert Pouwels trok op verzoek van de voorzitter vervolgens alles uit de kast wat resulteerde in een geweldige avond. De dansvloer was snel gevuld en iedereen zong mee toen Robert zijn fantastische Hazes act deed. Een zeer geslaagde avond met een tevreden terugblik op het afgelopen schuttersjaar.

 

Andre Godschalk

Schuttersfeest 2016.

Eindelijk, na 10 weken geen schutterijgebeuren, mochten we met z’n allen weer op pad: Schuttersfeest 2016.

Iedereen van de schrik bekomen ( ja want dat doet wat met je, het hoofd van onze koning op de deurmat ) trok de schutterij zaterdagavond traditiegetrouw richting de president voor het ophalen van de verschillende (stand) vaandels. Eenmaal aangekomen op locatie kregen de verschillende trouwe vaandeldragers het vaandel aangereikt uit handen van onze president. Zoals een goed president betaamt werd er van de gelegenheid gebruik gemaakt om het geheel even toe te spreken. Allereerst werd er begonnen met een woord van dank, vervolgens een goed ziekenhuisbericht betreffende onze voormalig voorzitter en tot slot één van de belangrijkste zaken, de uitnodiging om een natje en droogje (verbeterpuntje voor de president komende jaren) te nuttigen.

 

Net toen de schutterij goed en wel voorzien was van voornoemd natje, vond iemand het nodig om op zijn fluitje te blazen en het geheel alweer op te stellen voor vertrek naar onze schutterstent. Na binnenkomst in onze ( verkleinde ) tent gaf onze voorzitter het startsein voor een knallende schuttersavond. En knallend werd het, wat een prima band is dat SPOT toch! Halverwege de avond kregen wij nog bezoek van een delegatie van E.M.M. Ooy. Misschien volgend jaar de gehele schutterij van E.M.M. nog eens uitnodigen, hoeft de tent ook niet meer verkleind te worden..

Zondagochtend volgens vast gebruik het bezoek aan de bogen. Allereerst werd, via een bijzondere route, de boog aan de Dijkweg aangedaan, vervolgens door naar de tweede boog aan de Hofweg. Bij beide bogen werd de schutterij keurig voorzien van een natje en droogje. Verder over gezelligheid niks te klagen!

 

 

Rond de klok van tweeën deed de schutterij haar intrede weer in de schutterstent, alwaar Keep Movin' voor ons klaar stond om weer een deuntje te spelen. Mooi om te zien dat het bestuur wederom verschillende activiteiten georganiseerd had voor de kids. Puntje van aandacht voor de komende jaren is wellicht dat het geluidsniveau van een band best aangepast mag worden bij een matineevoorstelling.

 

Speciaal om nog even bij stil te staan is het discutabele juryrapport voor de bogen en het jeugdkringkoningschap van onze jeugdkoning Jurjen van Dulmen. Omdat de Federatie de onderscheiding kwijt bleek te zijn op het kringconcours in Pannerden, had Jurjen nog een appeltje met de Federatie te schillen. Jurjen werd echter op zijn wenken bediend, de onderscheiding werd hem alsnog opgespeld. Tot slot het juryrapport, de vendeliers waren dit jaar gemachtigd door de voorzitter om de bogen te jureren. Enig wat mij te binnen schiet, hoe zit het met de steekpenningen heren?

Tot 29 oktober!!

 

Glen Stokman.

 

Meer foto's bekijken? Ga dan naar de GALERY

Foto's van het schuttersfeest zijn gemaakt door Hanneke Stokman, Bert Rinkel en John Vermeulen.

Kringconcours Pannerden.

Zondag 26 juni hebben we deelgenomen aan het kringconcours in Pannerden.

 

Om 11.00 uur begon na enkele regendruppels de opening van het concours. Er waren eerst een paar toespraken en daarna de huldiging van kringcommandant Theo Kloppenburg. Na het Wilhelmus werd het concours officieel met een vendelhulde gestart. We starten als 14e en lopen na de afmars gelijk het defilé. Altijd weer een spannend moment waar we graag ons best voor doen. Daarna met stille trom richting de verharde weg. En we starten de mars wedstrijd. Er stond veel publiek langs de kant. Aan het einde even met elkaar napraten. Veel leden gaan naar huis en enkele blijven en heffen samen het glas. De vendelwedstrijden voor jeugd en volwassenen worden afgelast i.v.m. de hevige regen die ondertussen is gevallen.

 

 

Het koning schieten en jeugdkoning schieten gaat wel door.

Bij het jeugdschieten was het een heftige strijd. Alle jeugdkoningen en koninginnen tussen 11-18 jaar wilde graag jeugdkoning worden.

Jurjen was de gelukkige die de romp eraf schoot en naast koning van Sint Anna nu ook jeugdkoning van de kring is.

Koning Bram heeft goed zijn best gedaan, maar is helaas geen kringkoning geworden.

 

Om 17.30 het spannende moment de prijs uitrijking.

Marcheren 1e prijs

Defileren 1e prijs

Wisselbeker voor marcheren hebben we ook gewonnen en voor 2016 in ontvangst genomen.

 

De wisselbeker heeft commandant Ed aan Jurjen overhandigd omdat helaas voor hem de kring zijn onderscheiding kwijt was. En deze later opgestuurd zal worden.

 

 

Het was een mooie dag, met regen en zonneschijn. En resultaten waar we als vereniging trots op mogen zijn.

 

Groetjes Monique

 

 

NAGENIETEN……

Ken je dat gevoel dat je weken ergens met plezier naar uitkijkt en dat, als het eenmaal zover is, het lijkt of het in een zucht en een vloek voorbij is?

 

Een terugblik op 4 dagen feest bij Schuttersvereniging Sint Anna.

 

Dit jaar werd de kermis op zaterdagavond vooraf gegaan door een optreden van Boh Foi Toch. Het was voor het eerst dat deze band in Oud- Zevenaar optrad. In het voorprogramma mochten we de Didamse band Kennèh en DJ Deprado verwelkomen. Het was een goed bezochte en erg gezellige avond. De muziek klonk als een klok, het regende meters bier en de sfeer was oergezellig. Een groep vrijwilligers heeft ervoor gezorgd dat het gesmeerd liep en er zondag al niets meer was te zien van het grote feest van de avond ervoor. Na een korte nacht voor een aantal van onze leden was de zondag daar.

 

Wonder boven wonder was de hele schutterij, ondanks de korte nacht, op tijd present voor de processie. Onder de bezielende en enthousiaste leiding van pastoor Jacques Leo is de sacramentsprocessie volgens het boekje verlopen. Het weer was prachtig, er waren vele bezoekers en de preek was lekker kort. Kortom het startsein was gegeven. Een bezoek aan Laurens en Marita Reijmer volgde: nog één jaar een kermisborrel bij Van Kempen hadden ze ons beloofd. Het gras was gemaaid, de Perzische kleedjes waren uitgeklopt en de drank stond klaar. Nadat eenieder zijn oude vertrouwde plek had gevonden kon er geproost en gedronken worden op de kermis. Tussentijds kon er ook een suggestie worden gedaan voor een nieuwe naam voor Van Kempen- Wieleman. Wat een gezelligheid! Nadat de meeste van ons na deze borrel teruggekeerd waren naar huis voor de soep en koude schotel, keerde iedereen weer terug op het honk om de spannende strijd om het koningschap met eigen ogen te kunnen zien. Maar liefst zes kandidaten streden om de koningstitel. Bram Aleven en zijn geduchte tegenstanders hadden 70 schoten nodig om de strijd te beslechten. Het 70ste schot werd gelost door Bram, zijn reactie was meesterlijk! “Ohnee, wat heb ik gedaan? Ik heb niets geregeld”. Maar iets geregeld of niet, koning was hij geworden en dus werd er op gepaste wijze afscheid van onze oude koning en jeugdkoningin genomen en werd Bram samen met zijn Eva gekroond tot het nieuwe koningspaar van Sint Anna. Tijdens deze installatie werd ook onze nieuwe jeugdkoning Jurjen van Dulmen gekroond. Een denderende feestavond met SPOT! Volgde, waarna iedereen huiswaarts keerde om zich op te maken voor de maandag.

 

Maandagochtend om 9.30 uur bezochten we het koningspaar in het huis van de oom en tante van de koning. Dankzij de gastvrijheid van Lidy en Rudi Aleven, de hulp van vele handen en de tenten van Reijmer is het een gezellige ochtend geworden met een möpke muziek van onze eigen harmonie en fanfare. De koffie werd met liters tegelijk aangevoerd en de broodjes waren heerlijk vers en goed belegd. In de middag zorgde onze kermis- huisband “Keep Movin’”voor een fantastisch muzikaal intermezzo en was de vendelhulde van de mini’s en aspiranten het absolute hoogtepunt. Er werd zelfs gevraagd om een “zugabe” die uiteraard met verve werd gegeven. Kon het nog mooier worden deze dagen? Zelfs het weer op de maandagavond kon geen roet in het eten gooien, de sfeer was opperbest. Na het startsein van de Kapitein is de schutterij, ietwat verlaat, vertrokken naar de Sleeg om het koningspaar en de jeugdkoning op te halen. Een paar ruitenwissers op de brillenglazen waren geen overbodige luxe geweest, maar verder hadden we niets te klagen. De muzikale omlijsting werd maandagavond in de tent wederom verzorgd door SPOT!

 

 

En voor je het weet breekt de dinsdag aan, de laatste dag van het kermisfeest! Gelukkig begint deze laatste dag lekker vroeg zodat we er lang van kunnen genieten. Om 8.30 vertrok de schutterij vanaf het schuttersgebouw naar de kerk in Oud- Zevenaar voor een gezamenlijke schuttersmis met schutterij EMM Ooy. Na de mis, waar de stemming plezierig en zelfs vol humor was, togen wij maar weer naar Laurens en Marita. Daar hingen we wederom met de benen buiten boord. Of kortjes bij dichtjes desgewenst. Nadat de schutterij een aantal rekwisieten had veiliggesteld was daar het dankwoord van de voorzitter en zijn Laurens en Marita hartelijk bedankt voor de gezelligheid de afgelopen kermisdagen. De Kapitein gaf het signaal dat de schutterij zich op moest maken voor vertrek. Deze kermismiddag was er nog één vol goede muziek, het lied “wij holden van Old- Sènder, nutjes, kès en worst, een defilé met vreemde kostgangers, biertjes, frisjes, wijntjes, broederschap, dienstbaarheid en heel veel gezelligheid……..

 

Wat een roofbouw op je lichaam, moes kapot ben je! Maar eerlijk, je wilt dit voor geen goud missen. Een ieder die, op welke wijze dan ook, een bijdrage heeft geleverd aan deze dagen feest: hartelijk dank en tot het schuttersfeest op 3 en 4 september aanstaande!

 

In de tussentijd genieten we nog even na.

 

Elsenore Soeters

 

In de GALERY staan alle foto's

 

Vlaggen bestellen!

 

U kunt weer vlaggen bestellen! De maat v/d vlag is 100x150 cm. Kosten € 12,50 per stuk.

Wilt u in het bezit komen van zo'n prachtige vlag,

klik dan hier om een mail te sturen.

Maak het geld over op Raboobank rekening nr. 30 48 00 902 t.n.v. Schutterij St. Anna onder vermelding van: Vlag en uw naam.

 

De vlag wordt dan zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.

Ook kan er een grote vlag besteld worden. Deze zullen, bij voldoende belangstelling, door de vereniging worden besteld. De maat van deze vlag is 150x225 cm en kost € 32,50 per stuk. Bent u geïnteresseerd in deze grote vlag vul dan hieronder het bestelformulier in

De velden met sterretjes zijn verplichte velden om in te vullen.

 

*Naam en voorletters:
*Adres:
*Postcode:
*Woonplaats:
Telefoonnummer:
*E-mail:


*Bestelling

Grote vlag, maat 150x225 € 32,50  
*Aantal:


Uitleg procedure:

Vul hierboven uw gegevens in en bevestig uw bestelling met de "Bestel" knop.
Bij voldoende belangstelling worden de vlaggen door de vereniging besteld en
krijgt u bericht over de verdere afwikkeling.

 

Oldtimertreffen weer groot succes

Foto: Saskia Kazen

 

 

Op maandag 16 mei 2016(tweede pinksterdag) vond voor de vierde maal het Oldtimer Treffen plaats bij het schuttersgebouw van schutterij St Anna in Oud Zevenaar.

Ondanks dat de weersvoorspellingen niet al te best waren, begon de dag met een zonnetje en bleef het de hele dag nagenoeg droog. Rond 10:00uur begonnen de diverse tourritten.

Bij het schuttersgebouw vertrokken de tractoren, bij Halsaf de auto’s en bij Zalencentrum ’t Centrum van Reijmer vertrokken de motoren, brommers en solexen. De ritten waren uitgezet door de mooiste plekken van de Liemers. De toertochten eindigden allemaal bij het schuttersgebouw St Anna alwaar de voertuigen tentoon gesteld werden voor publiek.

Veel bezoekers kwamen een kijkje nemen bij de prachtige verzameling voertuigen en machines.

De kraampjes met houtsculptuur en schuur- en poetsmiddelen trokken ook veel bekijks.

De 77 jarige autofotograaf Kees de Jeu uit Borculo kwam met een ware autobibliotheek waar de mensen alle auto’s die in de wereld rond rijden konden terug vinden.

Ook kon er een lekkere snack of een bakje kibbeling gegeten worden bij de kraam van vishandel Wennekes. Aan de bar kon men onder het genot van live muziek van Sinusgroep en Slût Nørgus Op een drankje nuttigen en de kinderen konden ondertussen lekker los gaan op het springkussen.

 

Kortom was de dag weer super geslaagd en zal dan volgend jaar ook zeker weer plaats vinden.

We hopen u dan ook weer als deelnemer of bezoeker te mogen verwelkomen.

 

Grtzzzz Bas Soeters

 

De foto's zijn te bewonderen in de GALERY

Wil je een kopie van een originele foto? Mail dan naar andre@schutterijstanna.nl

 

De volgende sponsoren willen we bedanken voor hun bijdrage aan dit evenement:

Autobedrijf van Rennes Zevenaar

Vishandel Wennekes 's-Heerenberg

Café Huis Den Dijk Babberich

ABS Autoherstel Boekhorst Didam

Putman Installatietechniek Duiven

Kütschruiter Groessen

Landbouwmechanisatie W.H.Bod Beek

Autobedrijf Volman Zevenaar

't Centrum Reijmer Babberich

 

Onderhoudsgroep hard aan het werk

De leden van de onderhoudsgroep zijn hard aan het werk met de aanpassing van de ruimte in "Anneke".

 

Meer foto's staan in de GALERY

Lief en Leed

Als schutterij vinden wij het belangrijk betrokken te zijn èn te blijven bij onze leden.

En daar hebben we jullie voor nodig! Lees meer >>>

Wisseling van de wacht

Na 8 jaar structureren, organiseren, de hand op de knip houden, punten, komma’s, veel cijfers en de financiële administratie op orde brengen heeft Paul Willemsen op 31 maart jongstleden, tijdens de ledenvergadering, afscheid genomen van zijn functie als ondersteunend boekhouder bij onze vereniging. “Ik heb de afgelopen jaren met veel plezier een bijdrage geleverd aan de financiële administratie. Eerlijkheid gebied te zeggen dat de uitdaging er voor mij nu af is. We zijn van rode cijfers in de zwarte cijfers terecht gekomen. Een mooi moment om het stokje over te dragen” aldus Paul. Hoewel wij het jammer vinden dat Paul ons heeft verlaten hebben we natuurlijk begrip voor zijn keuze. Wij danken Paul heel hartelijk voor zijn inzet en hebben tijdens de ledenvergadering op gepaste wijze afscheid van hem genomen. Tijdens deze vergadering is Elsenore Soeters-Rinkel door de leden unaniem gekozen als opvolger van Paul. Zij is vanaf heden onze nieuwe penningmeester en daarnaast lid van het dagelijks bestuur. Anton Aaldering zal zijn taken (muntverkoop, betalingen etc) zoals hij die altijd heeft gedaan, blijven voortzetten. Wij wensen Elsenore heel veel succes!

 

Meer over het bestuur.

Reisclub organiseert Schuttersreis in 2018

Beste schuttersvrienden,

 

Tijdens de fotomiddag van Peine (15-11-2015) is gebleken dat er behoefte bestaat bij de schutterijen St. Anna en E.M.M. om met een afvaardiging deel te nemen aan het Europees Schutters Treffen (EST) 2018 in Leudal (Limburg).

De voorkeur gaat uit naar een busreis met hotel accommodatie op een redelijk korte afstand van Leudal. Max. reistijd 30 min. Ook een Hotel in Duitsland is prijstechnisch gezien niet uitgesloten.

 

Het reisplan ziet er als volgt uit:

Dag

4 dagen / 3 nachten

Overnachting

Activiteit

 

 

 

 

1

Vr 17-08-2018

Omg. Leudal

Busreis en opening EST

2

Za 18-08-2018

Omg. Leudal

Schietwedstrijden

3

Zo 19-08-2018

Omg. Leudal

grote optocht en verbroederingsfeest

4

Ma 20-08-2018

Terugreis

Busreis en afscheidsdiner

 

 

 

 

Op dit moment is de reiscommissie bezig met offerte aanvraag, gezien de ervaringen in het verleden kunnen we nu al opmaken dat deze busreis van vier dagen, op basis van halfpension naar schatting € 300,= per persoon zal gaan kosten. Het reisbedrag is een inschatting en gebaseerd op indexering voor 2018, echter er kunnen wijzigingen plaatsvinden die het reisbedrag kunnen beïnvloeden. Reden genoeg om snel met sparen te starten.

 

De reiscommissie stelt voor om per deelnemer 30 maanden lang een bedrag te sparen van minimum € 10,- tot maximum € 20,- per persoon per maand. De spaartermijn loopt van 1 januari 2016 t/m 1 juni 2018.

 

Reis- en annuleringsverzekering zijn niet bij de prijs inbegrepen en dienen door de deelnemers zelf verzorgd te worden.

In de eerste helft van 2016 willen we een eerste infoavond houden.

 

Voor zover de eerste informatie, mocht u verder nog vragen hebben stel deze dan gerust aan een van de leden van de reiscommissie.

 

Astrid Staring, Jan Kruitwagen, Ben Balk, Henk Tiemessen, Geert Wanders

Het IBAN nr. is: NL86 RABO 0149050259 t.n.v. Reisclub E.M.M./St. Anna.

 

Voor meer informatie over het EST-2018 zie www.est2018.eu

 

Verslag reiscommissie St. Anna van het Europees Schutterstreffen Peine 2015

Met de reisclubleden van de schutterijen EMM en St. Anna hebben we het 18e Europese Schutterstreffen in Peine-Duitsland bezocht die werd gehouden van 28 t/m 30 augustus. Na een goede afstemming en voorbereiding zijn we op vrijdagmorgen 28 augustus met de touringcar van De Betuwe Express vanuit St. Anna vertrokken naar Peine. Er hadden zich 48 schutters ingeschreven bij de reisclub om dit festijn te bezoeken. Allen waren aanwezig en een ieder had er zin in om dit spektakel mee te maken. De reis verliep vlot en we waren vrijdag namiddag op tijd bij het sporthotel Erbenholz in Rehten. Lekker rustig gelegen tussen de bos en maisvelden. Het hotel ligt ongeveer 40 minuten reizen van het evenement, Stadtpark Peine. Peine is een stad van 60.000 inwoners. Het hele gebeuren vond plaats in het stadspark waar een enorme tent 130x80 mtr en twee iets kleinere tenten stonden. Het hele park kon, zo bleek later, ook alle schutters een zitplaats bieden onder de bomen en uit de zon. Dat was ook wel nodig want we hebben het gehele weekeind droog en warm gehad en volop van de zon genoten.

 

Vrijdagmiddag de vlaggen parade bezocht en vooraan mee gelopen in de parade, achter de Polen. Helemaal vooraan naast het hoofdpodium, waar velen ons toespraken. Op de terug weg naar de feesttent hadden we muzikale begeleiding van 4 muzikanten.

 

Vrijdagavond het openingsfeest bezocht, grote tent helemaal vol en zoals gewoonlijk volop stemming. Heel veel verbroedering met vele mede schutters uit geheel Europa.

 

Zaterdagmorgen naar de schietwedstrijden geweest, 18 schietpalen waar op een uil (UUL) werd geschoten. Peine is een Uulen stad, echt waar! Kijk maar naar de vogel tijdens het Europese Koningsschieten. Een Oosterijker werd Europees koning. Verder volop schietwedstrijden voor iedere schutter die dat maar wilde. Alles digitaal en direct verwerkt in de uitslag. Geen gewacht op de uitslag.

 

Zaterdagavond koningsbal, tent weer helemaal vol (10.000 bezoekers)en een goede verbroedering gehad. Vraag de reisleden maar.

 

Zondag de mars gelopen. Wij waren om 12.30 aan de beurt als Regio 3 Niederlande met 84 schutterijen en gilden. Gelukkig stonden wij vooraan en konden op tijd vetrekken in de mars. Het was die dag erg warm. Veel publiek naast de weg en veel applaus door de toeschouwers. De mars begon om 11.30 en duurde tot 16.30. In het park was goed vertoeven. Vele oude bekende gezien, maar ook nieuwe contacten gelegd.

 

Maandag terugreis en geëindigd bij restaurant ´t Centrum in Babberich voor een afsluitend diner. Daarna koffers uit de touringcar, thuis komen, wassen en op naar het schuttersfeest St. Anna 2015.

 

Namens de reiscommissie van St. Anna

 

Henk Tiemessen en Jan Kruitwagen

 

Altijd plek voor nieuwe jeugdvendeliers

Schutterij St. Anna heeft een leuke groep jongens en meisjes die samen vendelen en plezier maken. Er is altijd plek voor nieuwe jeugdleden die het leuk vinden om mee te doen.

Edwin Aaldering en Helen Visser zijn de commandanten van deze groep. Edwin leert de technieken en marcheren. Helen geeft de commando's.

De kinderen leren de vaandelwals met verplichte onderdelen. Deze laten ze tijdens Koningsdag, kermis, schuttersfeest en concoursen zien.

Naast de officiële vendelwals bedenkt Edwin samen met de kinderen een wals met eigen creatieve inbreng. Dit laten ze tijdens de kermis en het schuttersfeest in het schuttersgebouw zien.

De jeugdvendeliers doen niet alleen mee aan vendelwedstrijden tijdens de schuttersconcoursen maar gaan ook naar indoor vendelwedstrijden.

De jeugd oefent op zondagochtend vanaf maart t/m juni en vanaf september tot eind oktober in het schuttersgebouw St. Anna aan de Babberichseweg. Eind oktober sluiten ze gezamenlijk het seizoen af met een uitje.

 

Mini’s van 10.00 - 10.30

Aspiranten van 10.30 – 11.15

Junioren van 11.15 – 12.00

 

Ben je 5 1/2 jaar of ouder en lijkt het je ook leuk om bij ons te komen vendelen, dan kun je je aanmelden via info@schutterijstanna.nl of bel gerust voor vragen Edwin Aaldering 06-44438720

 

Schutterslied

Met het schuttersfeest in 2014, op zondagmiddag, na het bezoek aan de bogen in de Sleeg en de Paddestoel werd, voor velen een verrassing, een nieuw schutterslied door Harmonie, Drumfanfare en Kiep Movin' ten gehore gebracht. Het duurde niet lang of alle aanwezigen zongen uit volle borst de tekst mee. Dit prachtige lied, waarin de Oud-Zevenaarse kermis wordt beschreven, zullen we de komende tijd zeer zeker vaker horen. Geert en Anja Kamps hebben in samenwerking met Bertus Bruins de tekst voor dit mooie lied gemaakt.

Tekst Geert en Anja Kamps Arr. Geert Kamps

 

Wij holden van Old Sênder

Refrein:

Wij holden van Old Sênder en van de schutterij

St. Anna is ons lêve, dat blief ow altied bij

En goan wij weer kermis vieren, dan stoan de schutters klaar

Broederschap en dienstbaarheid en trouw zijn aan elkaar

Broederschap en dienstbaarheid en trouw zijn aan elkaar

 

Zondags naor de kerk, steet de processie klaor

Een omgang van al meer dan honderd jaor

Daarna naar van Kempen, staat de borrel klaar

En proosten op het nieuwe kermisjaar

De commandant die blaost dan op de fluit “we gaon”

En trekken wij al naar het schietterrein

We strijden met z’n allen om de hoogste eer

Een nieuwe koning zal er zeker zijn

 

Refrein

 

Maandagmorgen 4 uur is trompetgeschal

De schutters schrikken wakker zijn niet blij

Ze springen uut het bed en dan in vol ornaat

Staan ze voor St. Anna in de rij

In optocht gaon ze naor het nieuwe Koningspaar

En vloeit het gerstenat voor iedereen

Een vendelhulde en na menig schuttersboog

Ook in de tent houden ze het niet droog

 

Refrein

 

Schutter zijn in hart en nieren gaan we voor

Wij vieren dit drie dagen in de zaal

Ook buiten voor de kinderen is het één groot feest

Genieten doen we dan ook allemaal

St. Anna die is trots op deze schutterij

Want broederschap en trouw is ons devies

Dit gaat in lengte van heel vele jaren door

Daar gaan we met z’n allen zeker voor!

 

Refrein

 

Copyright © Schuttersvereniging St. Anna, Oud-Zevenaar - Wepdiezainer -

Volg ons ook op: