Reglement

REGLEMENT CLUB VAN 50

  • Doelstelling

Het doel van de club van 50 is een financiële ondersteuning te bieden in projecten die niet uit de normale begroting betaald kunnen worden.


  • Lidmaatschap

Het lidmaatschap vangt aan zodra de aanmeldingsformulier ondertekent is ingeleverd bij de commissie van de club van 50. Dit lidmaatschap loopt jaarlijks van 1 juli t/m 30 juni en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd met één jaar.  Aan het lidmaatschap is geen leeftijd gebonden. De lidmaatschapsgelden worden jaarlijks op of rond 1 juli afgeschreven.


  • Opzegging lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt wanneer het lid schriftelijk opzegt, jaarlijks vóór 1 juni of bij  overlijden.


  • Wat krijgt het lid terug

Leden krijgen (indien gewenst) vermelding op het deelnemersbord in het schuttersgebouw, dit kan men aangeven op het inschrijfformulier. Eenmaal per jaar wordt een bijeenkomst georganiseerd ter bevordering van de onderlinge band, ter stimulatie om lid te blijven en om het bestedingsdoel vast te stellen.


  • Commissie

De commissie van de club van 50 bestaat in ieder geval uit de initiatiefnemer aangevuld met één lid vanuit de club van 50. Omtrent het financiële gedeelte zal aansluiting worden gezocht bij de penningmeester van schuttersvereniging St. Anna. De commissie nodigt de leden uit voor de jaarlijkse bijeenkomst om het bestedingsdoel te bepalen. De commissie is door de leden gevrijwaard tot het inwilligen van spontane verzoeken tot maximaal € 500,-.