Lid worden

LID WORDEN

Wil je lid worden van de vereniging? Vul dan onderstaand formulier in.


Wijzigingen  kunt u doorgeven aan ledenadministratie@schutterijstanna.nl

Waarom lid worden?


Wij zijn een bruisende vereniging waar vele activiteiten worden ondernomen:

Kermis, Schuttersfeest en Schuttersavond zijn een aantal van de bekende activiteiten.


De Schuttersvereniging bestaat uit vele afdelingen, waar u zich naar gelang uw interesse, bij kunt aansluiten. Het is niet verplicht om u aan te sluiten om lid van de Schuttersvereniging te worden.

De diverse afdelingen zijn:

•Officierenkorps (zowel dames als heren)

•Schutterskorps (zowel dames als heren)

•Vendeliers (Senioren, jeugd en mini’s)

•Bielemannen

•Handboog


Gezelligheid en saamhorigheid staan bij ons hoog in het vaandel. Een ieder zal zich thuis voelen bij de Schuttersvereniging. Daarnaast krijgt u een goed zicht op de activiteiten van onze zusterverenigingen en hun activiteiten zoals Drumfanfare, Harmonie, Carnaval en Schietvereniging.


Wat biedt het lidmaatschap?

•Gratis toegang tot kermis, schuttersfeest en schuttersavond

•Periodiek het Schutterskrantje

•Deelname aan concoursen (zowel nationaal en internationaal)

•Deelname aan het prijs en koningschieten (voor koningschieten dient men minimaal 3 jaar lid te zijn en dient € 2,00 te worden voldaan).

Wat kost het?


•Voor € 35,- zijn u en uw partner beiden lid van Schuttersvereniging St. Anna, de lidmaatschapskosten voor een individueel lid bedragen € 25,- en voor Jeugdleden (tot 18 jaar) € 17,50. Steunende leden betalen € 17,50 en Ereleden € 37,-.

Deze bedragen kunnen wijzigen als dit tijdens de jaarlijkse ledenvergadering wordt besloten.


•Kaderleden betalen naast een individueel lidmaatschap (€ 20,-) ook een kaderbijdrage van € 20,-

Voorwaarden.


•Voor leden onder de 18 jaar dient een van de ouders of verzorg(st)ers te tekenen.


•Als je het lidmaatschap wilt opzeggen dient dit altijd schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie.


•De contributie wordt bij voorkeur automatisch afgeschreven.


•Bij verhuizing, wijziging e-mail, telefoon enz. ontvangt de ledenadministratie graag even een bericht.

Wil je lid worden van de vereniging?


Vul dan onderstaand formulier in.

Klik in rechter bovenhoek (Groot weergeven)

Hierna kunt je het formulier openen, invullen en/of printen.